Plan TreningówPoniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek14:00-15:30

Boisko AWF

ul. Mickiewicza 5814:00-15:30

Boisko AWF

ul. Mickiewicza 58


14:00-15:30

Boisko AWF

ul. Mickiewicza 58